Nieuwsbericht

Prijsindexering per 1-1-2023

01-12-2022


De stuurgroep HR21 bericht u het volgende over de prijsindexering voor 2023.


Ook HR21 heeft al geruime tijd te maken met sterk oplopende kosten. Denk hierbij aan salariskosten, kosten voor hosting van de applicatie van HR21 en dergelijke. Helaas ontkomen ook wij niet aan een noodzakelijke verhoging van de HR21 tarieven per 1 januari 2023.


Daarom is in overleg met de VNG en conform de afspraken in het aanbestedingscontract besloten om de licentiekosten voor het eerst sinds 2011 te verhogen. De verhoging bedraagt 8,37 %. Dit percentage is tot stand gekomen door middeling van de gemiddelde inflatiecijfers over de afgelopen 12 maanden. Op de licentiefactuur die uw organisatie begin 2023 ontvangt is de verhoging verwerkt.


Dezelfde verhoging wordt toegepast op het uurtarief voor de implementatie van HR21 in organisaties of het uitvoeren van functieonderhoud.
Het nieuwe uurtarief wordt € 135,- per 1 januari 2023. Dit geldt ook voor lopende opdrachten. De prijzen worden in 2023 voor het eerst sinds 2011 geïndexeerd. Vanwege de gestegen reiskosten brengen we vanaf 1 januari ook reiskosten in rekening à € 0,45 per kilometer in het geval we u op uw locatie bezoeken.

- Team HR21 -Tags:

tarieven webapplicatie

HR21 is een initiatief van:
vng leeuwendaal buitenhekplus RheiGroup