Nieuwsbericht

Update: Versie 1.4

17-02-2023


Naar aanleiding van meldingen, verzoeken en eigen ervaringen zijn er een aantal aanpassingen uitgevoerd. Resultaat is een nieuwe update van HR21, namelijk versie 1.4. We lichten graag toe welke verbeteringen zijn doorgevoerd: 

Digitaal indelen

 • Motivering aanpasbaar: Vanaf nu is het mogelijk om in stap 1 'Beschrijven functiebeeld', stap 3 'Selecteren functiereeks', stap 5 'Selecteren functiegroep' en stap 6 'Selecteren functie' o.a. de motivering aan te passen. Voorheen kon dit niet. Om de aanpassing te bewaren dient standaard de knop <Opslaan> gebruikt te worden.

 • Lokale functies: Digitaal indelen was oorspronkelijk bedoeld voor het indelen van normfuncties. In deze nieuwe versie is het ook mogelijk om de lokale functies in te delen. De foutmelding in stap 6 die hieruit voorkwam, is verholpen.

 • Melding ontbreken conversietabel: Bij het ontbreken van de conversietabel werd de gebruiker er pas in stap 3 op gewezen dat de indeling niet gedaan kon worden. De controle en daarbij behorende melding wordt nu direct in stap 1 'Beschrijven functiebeeld' gedaan.

Conversietabel

 • Bandbreedte: In de conversietabel bevond zich een fout in de bandbreedte. In deze versie wordt de juiste bandbreedte weergegeven.

Functieboek

 • Schaal: Het functieboek werd gesorteerd op schaal. In deze versie wordt het functieboek gesorteerd op functiereeks en vervolgens op functiegroep.

 • Printen van een functie: De print lay-out van het functieboek en functie detail is gewijzigd. De print lay-out van het functie detail scherm, is nu gelijk getrokken met die van het functieboek. 

Indelingslijst

 • Onderhoud indelingslijst - organisatie-eenheden: Bij het onderhouden van de indelingslijst was het niet mogelijk te sorteren op de organisatie-eenheden. De indelingslijst is nu zo ingericht, dat er wel op de kolom met organisatie-eenheden gesorteerd kan worden.

 • Onderhouden indelingslijst - sortering: Bij het toevoegen van een indeling aan indelingslijst moest verplicht het veld sortering worden ingevuld. Hier wordt nu standaard de waarde ‘0’ weergegeven. Waarde kan wel worden aangepast, maar hoeft niet.

 • Importeren indelingslijst: Wanneer er afkortingen of typefouten zijn gemaakt in de schrijfwijze van de normfunctienamen, worden die vertaald naar de juiste normfunctienaam. Wanneer meerdere 100% identieke regels worden aangeboden in het importbestand, worden de dubbelen verwijderd en worden de aanwezige FTE’s bij elkaar opgeteld. Ook worden werknamen en normfunctienamen die beginnen met een kleine letter voorzien van een hoofdletter als beginletter.

 • Melding ontbreken conversietabel: Bij het ontbreken van de conversietabel kreeg je een vage melding. De controle en daarbij behorende melding wordt nu direct in het eerste scherm gedaan.

Benchmark

 • Speciale tekens: De schuine streep in bijvoorbeeld ‘Sociale werkvoorziening/-dienst’ gaf problemen bij het filteren in de benchmark. Probleem is opgelost.

 • Benchmark: In de oude versie van HR21 kon er in de benchmark gefilterd worden op inwonertal. Dat is nu ook weer mogelijk in de huidige versie.

Voorgaande applicatie-updates

1.3 - kleine bugfixes: performance verbeteringen doorgevoerd, meldingen nieuws, forum en evaluties geactiveerd, zoekcriteria van benchmark verbeterd

1.2 - kleine bugfixes: performance verbeteringen doorgevoerd

1.1 - kleine bugfixes: performance verbeteringen doorgevoerd, inlog mechaniek verbeterd voor de GB1-gebruikers

- Team HR21 -Tags:

update

HR21 is een initiatief van:
vng leeuwendaal buitenhekplus RheiGroup