Iedereen een expert...

Talent aantrekken en behouden, flexibiliteit en eigen regie zijn thema´s die bij veel (gemeentelijke) organisaties hoog op de agenda staan. Er is behoefte aan een professionele dialoog tussen manager en medewerker over resultaten en persoonlijke ontwikkeling en talent inzetten. In dit digitale tijdperk kan techniek helpen bij de ontwikkeling en talentspotting van medewerkers.

HR21

Resultaat­gericht werken

Werken met een duidelijk doel voor ogen


Juridisch advies

Zorgvuldige juridische inbedding


Competentie­management

Organisatie én mensen ontwikkelen

Resultaat­gericht werken

Expert module: Resultaatgericht werken

Werken met een duidelijk doel voor ogen: doorvertaling van organisatie- en afdelingsdoelstellingen naar individuele en teamdoelstellingen. Werken vanuit intrinsieke motivatie: de basis voor een goed functionerende en resultaatgerichte organisatie. Verbinding tussen wat en hoe: bij resultaatafspraken gaat het om resultaat én gedrag.

 

 • Gedragsvaardigheden, gekoppeld aan vakprofielen
 • Competenties gekoppeld aan sturen op resultaten
 • Implementatie en training

 

Koppeling functies, competenties en resultaten

Resultaatgericht werken legt de koppeling tussen functies, competenties en resultaten. Kwaliteiten van de medewerkers worden hierbij in beeld gebracht.

 

Resultaatafspraken

Resultaatgericht werken biedt handvatten voor leidinggevende en medewerker bij het maken en opvolgen van resultaatafspraken. Belangrijk is om hierbij de koppeling te maken met de doelen van de organisatie.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Resultaatgericht werken stelt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers centraal.

Juridisch advies

Expert module: Juridisch advies

HR21 vraagt om zorgvuldige juridische inbedding. Het inschakelen van de juridische expertise van HR21 ontzorgt de organisatie. De juridische expertise optimaliseert besluitvorming en minimaliseert juridische risico’s.

 

 • Advies over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
 • Procedureregeling functiewaardering
 • Ondersteuning bij arbeidsjuridische brieven en besluiten
 • Advies bij juridische procedures

 

Juridisch ontzorgen

Juridische ondersteuning gedurende het gehele HR21 proces. Advies bij behandeling van reacties en geschillen.

 

Grip op risico’s

Verstevigen van grip op juridische risico's. Versterken van juridische borging.

 

Optimale besluitvorming

Minimale belasting voor de organisatie en medezeggenschap door juridische advies bij het besluitvormingsproces.

Competentie­management

Expert module: Competentiemanagement

Competentiemanagement is het middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Met het inzetten van competentiemanagement maakt u een flinke stap voorwaarts in de flexibilisering van uw medewerkers en heeft u een beter zicht op loopbaanpaden en talenten binnen uw organisatie.

 

 • Gedragsvaardigheden, gekoppeld aan vakprofielen
 • Competenties gekoppeld aan sturen op resultaten
 • Landelijk ontwikkeld
 • Implementatie en training

 

Koppeling HR21

De HR21 normfuncties zijn voorzien van een competentieprofiel. Dit maakt het mogelijk om als sector (gemeentelijke) organisaties ook op het gebied van competentiemanagement met één gezicht naar buiten te treden.

 

Flexibilisering

Maak met het inzetten van competentiemanagement een flinke stap voorwaarts in de flexibilisering van uw medewerkers.

 

Hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling

Competenties zijn de basis voor de ontwikkeling en coaching van medewerkers. Creëer inzicht in loopbaanpaden door de inzet van competentiemanagement.

HR21 is een initiatief van:
vng leeuwendaal buitenhekplus RheiGroup