Wat je moet weten over ons...

Wat is HR21? HR21 is hét functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten. HR21 is beschikbaar voor alle organisaties die de Cao Gemeenten en Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties volgen. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. Het technisch beheer van de applicatie is ondergebracht bij de RheiGroup.

HR21

Hét functiewaarderings­systeeem

Voor alle organisaties die de Cao Gemeenten en Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties


Meer dan 300
aangesloten organisaties

(inter-) gemeentelijke organisaties, VR’s,
omgevingsdiensten en SW-bedrijven


Ontwikkeld in opdracht
van de VNG

Ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal.
Gedigitaliseerd door RheiGroup.

Wat is HR21?

Wat biedt HR21?

HR21 is hét functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten. HR21 is beschikbaar voor alle organisaties die de Cao Gemeenten en Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties volgen. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. Het technisch beheer van de applicatie is ondergebracht bij de RheiGroup.


HR21 biedt een dekkend bestand aan normfuncties. Deze normfuncties zijn al voorzien van een functiewaardering. HR21 legt daarnaast de verbinding tussen functies en lokaal beloningsbeleid. Verder biedt HR21 voor iedere normfunctie een competentieprofiel en faciliteert HR21 het maken van resultaatgerichte afspraken.Expertmodules van HR21

HR21 legt de verbinding met de volgende aanvullende modules:

 • Competentiemanagement: handvat voor sturing op gedrag en houding
 • RGW: afspraken over prestaties en ontwikkeling


 • Voordelen HR21 op een rijtje

 • Kostenbesparing 
 • Herkenbaarheid 
 • Eenheid binnen de sector 
 • Gemak bij implementatie
 • Kwaliteitsborging 
 • Draagvlak bij werkgevers en werknemers 
 • 24/7 beschikbaarheid van actieve informatie

 • Aangesloten organisaties

  Wie maken er gebruik van HR21?

  Diverse organisaties binnen de gemeentelijke sector maken gebruik van HR21. De verdeling is als volgt:  185 gemeenten


  10 veiligheidsregio's


  16 omgevingsdiensten


  22 sociale werkvoorzieningen/-dienst


  17 GR bedrijfsvoeringsorganisaties


  5 GGD'en


  26 overige organisaties

  Organisatie

  Over de organisatie

  HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. De digitalisering van HR21 is ondergebracht bij de RheiGroup.

  De VNG is juridisch eigenaar van het systeem. Naast de ontwikkeling zijn BuitenhekPlus en Leeuwendaal, tot in ieder geval 2025, verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van HR21. Inhoudelijke aanpassingen in de normfuncties en waarderingen worden ter validatie voorgelegd aan een paritaire beheerscommissie.

  De VNG is technisch voorzitter van deze commissie. Vakorganisaties en gemeentelijke werkgevers benoemen ieder vier leden in deze commissie.

  HR21 is een initiatief van:
  vng leeuwendaal buitenhekplus RheiGroup